Anti-Flame

BBT Anti-Flame är ett giftfri och effektivt alternativ på den europeiska marknaden, som tillåter vanligtvis brännbara föremål att bli eldbeständiga.

Föremålens egenskaper, så som trästruktur, färgen på textiler eller substansen hos papper förblir samma eller påverkas nästan omärkbart. BBT är färglös och doftfri och kan användas tillsammans med de flesta fernisseringar. Vattenbaserad lack är inte bland dessa, då BBT är vattenlöslig.

 

BBT Anti-Flame är certifierad is Schweiz för användning på trä av VFK (Association of Cantonal Fire Safety). Hos en statlig testfascilitet i Fichtenholz efter behandling med BBT Anti-Flame gick Fire Identification Numret från 4.3 till 5.3 (200° C). Detta överensstämmer med omvandlingen från vanligt antändbar byggmaterial till ett svårantändligt byggmaterial, till och med vid en temperatur på 200° C. BBT Anti-Flame har ett testcertifikat för hur eld beter sig på absorberande papper och textiler av ett tyskt testlaboratorium i enlighet med DIN 4102 part 1.